AKTY PRAWNE

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

 • Uchwała Nr XXVII/175/2017 Rady Gminy Ceranów z dnia 22 czerwca 2017roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ceranów - pobierz

 • Uchwała Nr XV/111/2016 Rady Gminy Ceranów z dnia 27 czerwca 2016 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne - pobierz

 • Uchwała Nr XV/110/2016 Rady Gminy Ceranów z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - pobierz

 • Uchwała Nr XV/109/2016 Rady Gminy Ceranów z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pobierz

 • Uchwała Nr XV/108/2016 Rady Gminy Ceranów z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pobierz

 • Uchwała Nr XV/107/2016 Rady Gminy Ceranów z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ceranów - pobierz

 • Uchwała Nr XV/106/2016 Rady Gminy Ceranów z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości - pobierz

 • Uchwała Nr V/30/2015 Rady Gminy Ceranów z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy - pobierz

 • Uchwała Nr V/29/2015 Rady Gminy Ceranów z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty - pobierz

 • Uchwała Nr XXIV/167/2013 Rady Gminy Ceranów z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zmian do uchwały Nr XX/125/2012 Rady Gminy Ceranów z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pobierz

 • Uchwała Nr XXIV/165/2013 Rady Gminy Ceranów z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - pobierz

 • Uchwała Nr XXIV/164/2013 Rady gminy Ceranów z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne - pobierz

 • Uchwała Nr XXIV/163/2013 Rady Gminy Ceranów z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności - pobierz

 • Uchwała Nr XXIII/156/2013 Rady Gminy Ceranów z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/138/2013 Rady Gminy Ceranów z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia  usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściecieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pobierz

 • Uchwała Nr XXIII/155/2013 Rady Gminy Ceranów z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/140/2013 Rady Gminy Ceranów z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ceranów - pobierz

 • Uchwała Nr XXII/140/2013 Rady Gminy Ceranów z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ceranów - pobierz

 • Uchwała Nr XX/127/2012 Rady Gminy Ceranów z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pobierz

 • Uchwała Nr XX/126/2012 Rady Gminy Ceranów z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. - pobierz

 • Uchwała Nr XX/125/2012 Rady Gminy Ceranów z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pobierz 

 • Uchwała  Nr XX/124/2012 Rady Gminy Ceranów  z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty - pobierz