INFORMACJE OGÓLNE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgodnie z art.3 ust.2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.) informuję, że od dnia 7 marca 2017 r. odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ceranów zajmuje się:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. 07-320 Małkinia Górna

ul. Nurska 144

tel. kontaktowy 29  644 86 62

Niesegregowane zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości

z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania są zagospodarowane przez podmiot odbierający odpady z terenu gminy Ceranów w:

  • Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o o.

ul. Bolesława Prusa 66 07- 300 Ostrów Mazowiecka

Zakład Utylizacji Odpadów komunalnych

07-300 Stare Lubiejewo ul. Łomżyńska 11

                                                                                               

Zbiórką zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych  z terenu Gminy Ceranów zajmuje się:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. 07-320 Małkinia Górna

ul. Nurska 144

tel. kontaktowy 29  644 86 62

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości uiszcza się raz na kwartał w terminie do końca pierwszego miesiąca kwartału kalendarzowego tj.:

 

  • za I kwartał do 31 stycznia 2022 r.
  • za II kwartał do 30 kwietnia 2022 r.
  • za III kwartał do 31 lipca 2022 r.
  • za IV kwartał do 31 października 2022 r.

 

na konto Urzędu Gminy Ceranów

 Nr rachunku:  09 9221 0000 0018 4872 2000 0130

PBS w Sokołowie Podlaskim Oddział Ceranów

Pliki do pobrania