HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

HARMONOGRAM  ODBIORU  ODPADÓW W GMINIE  CERANÓW  W 2023 r.

 

 

 

ODPADY     NIESEGREGOWANE   I BIOODPADY

 

MIESIĄC

 

DZIEŃ MIESIACA

 

DZIEŃ TYGODNIA

 

STYCZEŃ

 

13

 

piątek

 

LUTY

 

17

 

piątek

 

MARZEC

 

17

 

piątek

 

KWIECIEŃ

 

14, 28

 

piątek

 

MAJ

 

12, 26

 

piątek

 

CZERWIEC

 

16, 30

 

piątek

 

LIPIEC

 

14, 28

 

piątek

 

SIERPIEŃ

 

11, 25

 

piątek

 

WRZESIEŃ

 

8, 22

 

piątek

 

PAŹDZIERNIK

 

6, 20

 

piątek

 

LISTOPAD

 

17

 

piątek

 

GRUDZIEŃ

 

15

 

piątek

 

 

ODPADY     SEGREGOWANE 

 

MIESIĄC

 

DZIEŃ MIESIACA

 

DZIEŃ TYGODNIA

 

STYCZEŃ

 

13

 

piątek

 

LUTY

 

17

 

piątek

 

MARZEC

 

17

 

piątek

 

KWIECIEŃ

 

28

 

piątek

 

MAJ

 

 26

 

piątek

 

CZERWIEC

 

30

 

piątek

 

LIPIEC

 

28

 

piątek

 

SIERPIEŃ

 

25

 

piątek

 

WRZESIEŃ

 

22

 

piątek

 

PAŹDZIERNIK

 

20

 

piątek

 

LISTOPAD

 

17

 

piątek

 

GRUDZIEŃ

 

15

 

piątek

 

 

 

Odpady wielkogabarytowe (tj. meble, wyposażenie wnętrz itp.), zużyty sprzęt RTV i AGD, akumulatory, zużyte opony (od samochodów do 3,5 t)

wystawione przed posesją będą odbierane w dniach:  

02.06.2023 r. i 13.10.2023 r.

 

 

UWAGA: Odpady przeznaczone do odbioru należy wystawić przed posesją do godz. 7.00.

W przypadku, odpadów niezgodnie posegregowanych z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ceranów, ZGKiM Sp. z o. o. w Małkini Górnej potraktuje odpady jako zmieszane. Zakład zobowiązany będzie do powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego sporządzając przy tym odpowiedni protokół.