Ogłoszenie o naborze do Rady Partnerstwa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 stycznia 2021

logo MFiPR       logo Związku Miast Polskich          logo CWD

Łosice, 26.01.2021r.

Ogłoszenie o naborze do Rady Partnerstwa

Partnerstwo RAZEM DLA ROZWOJU ogłasza nabór uzupełniający do Rady Partnerstwa. W związku z tym zapraszamy wszystkich chętnych przedstawicieli:

  • sektora NGO (np. organizacje pozarządowe, ochotnicze straże pożarne, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich itp.)
  • przedsiębiorców,
  • mieszkańców obszaru funkcjonalnego,

zamieszkałych bądź posiadający siedzibę lub oddział na obszarze partnerstwa, do zgłaszania swojej kandydatury.

Zgłoszenie należy złożyć (osobiście lub pocztą) w terminie do 5 lutego 2021 roku na adres lidera projektu:

Miasto i Gmina Łosice

ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 6

08-200 Łosice

Z dopiskiem na kopercie „Nabór uzupełniający Rady Partnerstwa – CWD”.

Dopuszcza się przesłanie kilku zgłoszeń w jednej kopercie przesłanej za pośrednictwem Urzędu Gminy partnerskiej. Decyduje data wpływu zgłoszenia do lidera.

Szczegółowe informacje o naborze w Regulaminie Naboru Uzupełniającego Rady Partnerstwa pn. „Razem dla Rozwoju”.

 

 

Przewodniczący Rady Partnerstwa

Mariusz Kucewicz

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice

 

KONTAKT

Więcej informacji na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu:

Barbara Pawłowska 83 358 01 23 w. 21

Krystyna Bujnowska 25 641 23 22 w. 112

Alicja Cieślak 25 787 07 79 w. 28

Pliki do pobrania